Main page

Introduction of GMP/GHP, HACCP

(8185150005)
End Tue Jun 18 2019 20:49:26 GMT+0000 (UTC)

WASICKI
rating: 0Wdrażanie GMP/GHP, HACCP

Świadczę usługi w zakresie:

- wdrażania warunków wstępnych GHP, GMP,

- wdrażania systemu HACCP,

- auditów wewnętrznych,

- szkoleń z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności GHP, GMP i HACCP oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny.

System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jakim jest system HACCP oraz ściśle z nim współpracujące systemy GHP oraz GMP, dają szersze możliwości dla pełnego nadzorowania wydawanych posiłków. Biorąc pod uwagę wydawanie posiłków od dużych zakładów na stołówkach pracowniczych poprzez żłobki, przedszkola, do których oddajemy Swoje pociechy, oraz restauracje, bary szybkiej obsługi itd....

System HACCP jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

Aby system HACCP funkcjonował poprawnie wymagane jest wdrożenie takich systemów jak GHP, GMP oczywiście uzależnione jest to od rodzaju obiektu.

http://www.haccp-poznan.pl/

Na profilu facebook miejsca gdzie wdrożyłam dokumentację.

https://www.facebook.com/haccp.poznan

Koszt wdrożenia od 300 - (w zależności od GMP/GHP, HACCP)

2019 © poleur.com·Main page·User Agreement