Main page

The RULES of the PLAYGROUND the PLAYGROUND 500x700 tin

(7742237934)
End Sun Jan 13 2019 07:25:25 GMT+0000 (UTC)

Znaki_pl
rating: 0TABLICA REGULAMINOWA

Przedmiotem aukcji jest wykonanie tablicy regulaminowej

o wymiarze 500x700 [mm],

z wykorzystaniem dowolnego projektu (dowolny tekst, dowolne tło).

Standardowo w tablicy wywiercone są otwory do przymocowania tablicy

do ściany bądź płotu.

Możliwość zakupu dodatkowo uchwytów mocujących tablicę do słupka.

Podkład, który wykorzystujemy to blacha ZAGINANA o grubości 0,8

mm ocynkowana (Odporność na działanie warunków atmosferycznych

10 LAT!)

Oferujemy szeroką gamę wzorów powyższych regulaminów jak również

bazę ich treści.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje - możemy przygotować dowolną tablicę regulaminową bądź informacyjną o wymaganej przez Państwa treści!

Tekst oraz elementy graficzne są wyklejone folią o wysokiej jakości ORACAL błyszczącą zadrukowaną na nowoczesnej maszynie solwentowej,

pokrytą laminatem chroniącym przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

Podana cena obejmuje blaszaną tablicę regulaminowa, projekt graficzny według wskazówek kupującego oraz wydruk odporny na warunki atmosferyczne!

Przesyłka TYLKO kurierska!

Tekst regulaminu placu zabaw nr 1

1. Z placu zabaw można korzystać w godz. 8.00 do 21.00.

2. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 - 14 lat.

3. Dzieci w wieku 3 - 6 lat na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Z każdego urządzenia ze względów bezpieczeństwa może korzystać ograniczona ilość dzieci:

- na podeście umocowanym na sztywno może przebywać jednocześnie 3 dzieci,

- na mostku może bawić się jednocześnie 3 dzieci,

- na podeście ruchomym może przebywać tylko 1 dziecko.

5. Zabrania się wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji huśtawek.

6. Na terenie placu zabaw zabrania się:

- spożywania alkoholu i palenia tytoniu

- wprowadzania psów

- wprowadzania i jazdy na rowerach, motorowerach i motocyklach

7. Za naprawę zniszczeń w urządzeniach zabawowych wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub dewastacji obciążeni będą rodzice lub opiekunowie dzieci, które dokonały zniszczeń.

Tekst regulaminu placu zabaw nr 2

1. Z placu zabaw można korzystać w godzinach pracy przedszkola.

2. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Dzieci w wieku 3 - 6 lat na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Z każdego urządzenia ze względów bezpieczeństwa może korzystać ograniczona ilość dzieci.

5. Zabrania się wchodzenia na górne części konstrukcji huśtawek.

6. Na terenie placu zabaw zabrania się:

- spożywania alkoholu i palenia tytoniu

- wprowadzania psów

- wprowadzania i jazdy na rowerach, motorowerach i motocyklach

7. Za naprawę zniszczeń w urządzeniach zabawowych wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub dewastacji obciążeni będą rodzice lub opiekunowie dzieci, które dokonały zniszczeń.

Tekst regulaminu placu zabaw nr 3

1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -7 lat.

3.Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność.

4.Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń.

7.Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.

8. Zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń zabawowych,

b) zaśmiecania terenu,

c) rozbijania butelek,

d) niszczenia zieleni,

e) jazdy na rowerze,

f) wprowadzania zwierząt.

9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać do ………….. .

Tekst regulaminu boiska nr 1

1. Administratorem boisk szkolnych jest …………………………….. .

2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.

3. Z poszczególnych fragmentów boisk szkolnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boiskach pojazdami.

5. Dojście do boisk sportowych odbywa się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami.

6. Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z administratorem boisk.

7. Zabrania się przestawiania bramek i wyciągania mocowań.

8. Zabrania się wieszania i wchodzenia na bramki i kosze.

Tekst regulaminu boiska nr 2

1.Osoby przebywające na terenie obiektu powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.

2.Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie obiektu, tylko pod opieką osoby dorosłej.

3.Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie obiektu bez zezwolenia dyrektora szkoły.

4.Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

5.O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących obiektu należy bezzwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły.

6.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

- spożywania napojów alkoholowych,

- palenia papierosów,

- używania wyposażenia w niewłaściwy sposób,

- korzystania z uszkodzonych urządzeń,

- wprowadzania psów,

- jazdy rowerami, motorowerami itp

2018 © poleur.com·Main page·User Agreement