Main page

Seminar Healing Internal Guide for

(7741237053)
End Sat Jan 12 2019 13:29:06 GMT+0000 (UTC)

N-Ewangelizacja
rating: 0Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego Podręcznik formacyjny red. ks. Krzysztof Kralka SAC, Michał Zborowski

Wydano staraniem: Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca (www.razemzajezusem.pl)

Format: 148x210 mm

Ilość stron: 320

ISBN: 978-83-7031-903-8

Uzdrowienie wewnętrzne jest jednym z fundamentalnych procesów, jakie muszą zajść w człowieku, aby mógł podążać ku dojrzałej wierze. W nowych wspólnotach religijnych, zwłaszcza tych, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, przejście tego procesu następuje zazwyczaj w początkowej fazie formacji.

Oddawany do Twoich rąk podręcznik formacyjny Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego pomoże Ci zobaczyć przestrzenie Twojego życia, potrzebujące w szczególny sposób dotyku Bożego Miłosierdzia i Jego uzdrowieńczej mocy. Odważne zapraszanie Boga w sfery Twoich zranień umożliwi Ci przeżycie prawdziwego uzdrowienia wewnętrznego.

Rozważania rozpoczynają się od przedstawienia istoty uzdrowienia wewnętrznego i przejścia tego procesu przez wszystkie etapy życia, począwszy od okresu prenatalnego, po chwilę obecną. Następne tygodnie poświęcone są zagadnieniom związanym z akceptacją siebie oraz poczuciem odrzucenia, krzywdy i niższości.

Dalsze rozważania przeprowadzą Cię przez doświadczenie życiowych ucieczek i wzięcie odpowiedzialności za własne życie, a następnie doświadczenie przebaczenia i uzdrowienia międzypokoleniowego. Kolejnym ważnym etapem tego seminarium będą zagadnienia związane z uzdrowieniem emocjonalnym, wolnością wewnętrzną, ludzkimi dekalogami, uzdrowieniem z buntu oraz uzdrowieniem z własnego pomysłu na życie. Ostatnim etapem drogi uzdrowienia będzie uzdrowienie mowy i życie w prawdzie. Na koniec zostaniesz zaproszony do osobistego spotkania ze Słowem, które uzdrawia. Jednak ten tydzień – Słowo, które uzdrawia – można przerobić w każdym momencie trwania seminarium, w zależności od potrzeby.

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego trwa 14 tygodni i zawiera zasadniczo sześć medytacji na każdy z nich. Po tekście rozważania, w skład którego wchodzą zarówno fragmenty Słowa Bożego, jak i wiedza z dziedziny psychologii, znajduje się miejsce na notatki, w którym możesz zapisać to, co Bóg pozwolił Ci odkryć przez te rozważania. Przed każdym tygodniem znajduje się tekst wprowadzający, w którym zaznaczono, na co w danym tygodniu trzeba zwrócić uwagę i jaki cel chcemy osiągnąć.

Spis treści

Wprowadzenie (5)

Jak najowocniej korzystać z książki (7)

Tydzień pierwszy – Wejście w uzdrowienie (21)

Tydzień drugi – Modlitwa o uzdrowienie historii mojego życia (39)

Tydzień trzeci – Akceptacja siebie (65)

Tydzień czwarty – Poczucie krzywdy, odrzucenia, winy i niższości (85)

Tydzień piąty – Ucieczki i wzięcie odpowiedzialności za własne życie (105)

Tydzień szósty – Przebaczenie i uzdrowienie międzypokoleniowe (123)

Tydzień siódmy – Emocje (143)

Tydzień ósmy – Wolność wewnętrzna (163)

Tydzień dziewiąty – Ludzkie dekalogi (185)

Tydzień dziesiąty – Uzdrowienie z buntu (209)

Tydzień jedenasty – Uzdrowienie z własnego pomysłu na życie – Dzieło Boga i dzieło dla Boga (229)

Tydzień dwunasty – Uzdrowienie mowy (255)

Tydzień trzynasty – Życie w prawdzie (277)

Tydzień czternasty – Słowo, które uzdrawia (293)

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca (313)

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (314)

Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce (316)

Propozycja programu formacji (320)

Cena rynkowa: 25.00

2018 © poleur.com·Main page·User Agreement