Main page

RODO Ochrona Danych Osobowych + Regulamin Sklepu

(8202111746)
End Sun Jun 23 2019 06:35:00 GMT+0000 (UTC)

prawosklepu
rating: 0Oferta opracowania lub dostosowania Regulaminu i dokumentacji ochrony danych osobowych w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia RODO.

Sprawdzenie i uzupełnienie KOMPLETU dokumentów -Regulamin, Polityka Prywatności + Ochrona Danych Osobowych - 300 zł + VAT(23%).

Wdrożenie zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w tym audyt regulaminu i oświadczeń składanych na stronie www

obejmuje przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie dokumentów zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem.

Wykaz dokumentów jakie Państwo otrzymują jako wynik opracowania:

 1. Audyt strony internetowej pod kątem prawidłowości oświadczeń o wyrażeniu zgody - wskazanie oświadczeń wymagających wymiany oraz propozycja nowej treści oświadczeń.
 2. Wzorce oświadczeń o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z określeniem celu przetwarzania - do umieszczenia na stronie internetowej sklepu.
 3. Dodatkowe klauzule do dodania do REGULAMINU w rozdziale "Ochrona danych osobowych" wynikające z nowych obowiązków informacyjnych
 4. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – najważniejszy dokument – wymagany przez RODO – zawiera opis wyodrębnionych zbiorów danych tworzonych na poziomie firmy.
 5. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych -  zawiera ogólne informacje oraz wykaz dokumentów w formie  załączników .
 6. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych -  opis stosowanych rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych dla zapewnienia ochrony danych osobowych.
 7. Rejestr INCYDENTÓW – naruszeń ochrony danych osobowych – wzór zestawienia
 8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzór druku
 9. Wykaz wydanych upoważnień - wzór zestawienia
 10. Ewidencja przeszkolonych osób - wzór zestawienia
 11. Wzór Umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych

Procedura zamówienia:

 • złożenie zamówienia - w formie e-maila lub telefonicznie
 • potwierdzam przyjęcie zamówienia
 • w terminie 2-3 dni otrzymują Państwo w formie maila - opracowane dokumenty - do konsultacji.
 • po uzgodnieniu treści - wysyłam GOTOWE zbiory - w formacie html - Regulamin oraz Polityka Prywatności - gotowe do umieszczenia na stronie www. Pozostałe pliki w formacie Worda .docx
 • Faktura wystawiana jest PO zakończeniu usługi. Nie ma przedpłat.

Na wykonaną usługę udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu informacji z treścią koniecznych poprawek w Regulaminie Sklepu oraz innych dokumentów objętych opracowaniem w związku z koniecznością dostosowania do zmieniających się przepisów. Po tym okresie możliwe jest wykupienie abonamentu na okres następnych 12 miesięcy.

2019 © poleur.com·Main page·User Agreement