Main page

POLAND# 1945-CP. 89 No. 347a -R. TRAUGUTT IN the LIST

(7760585442)
End Sat Jan 12 2019 16:45:00 GMT+0000 (UTC)

JERZYK_2017
rating: 0POLSKA# Romuald Traugutt na liście. RZADKOŚĆ !! Karta Cp 89 i znaczek nr 347a nadane w Urzędzie Pocztowym w Lublinie w dn.22.I.1945r to jedne z pierwszych znaczków powojennej Polski. Gwarancja i opis w załączonym ateście wykonana przez eksperta :H.H.Jendroszek. Przesyłkę nadano w pierwszy dniu obiegu (FDC) znaczka nr 347.

2018 © poleur.com·Main page·User Agreement