Main page

ETHANOL TOTALLY BLURRED THE 99.9% 1 L

(7741501004)
End Sat Jan 12 2019 17:17:32 GMT+0000 (UTC)

BLIK-plastyczny
rating: 0Alkohol etylowy całkowicie skażony 1

Alkohol wysokoprocentowy 99,9%W połączeniu z płatkami szelaku tworzy politurę; idealny do rozpuszczania każdego rodzaju szelaku.

Nie powoduje matowienia politury.

Skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym

POLECAMY!

2018 © poleur.com·Main page·User Agreement