Main page

EPOXY RESIN crystal ODLEWNICZA + SHIPPING

(7812581590)
End Thu Jan 01 1970 00:00:00 GMT+0000 (UTC)

dobre_zywice
rating: 0Żywica epoksydowa krystaliczna ,Bezbarwna  1 kg. 3D + 3 ml . barwnika transparentnego GRATIS

Kompletu 1 kg.  żywicy epoksydowej Bezbarwnej - CIECH

KRYSTALICZNA - ODLEWNICZA - CZYSTA

NA INNYCH AUKCJACH BARWNIKI TRANSPARENTNA

żywica ( 667 kg )

utwardzacz ( 333 kg )

ŻYWICA PRZEZNACZONA JEST DO PROFESJONALNEGO

WYKONYWANIA / ZALEWANIA DREWNA, BLATÓW, MEBLI, POSADZEK

KUPUJĄC 1 szt. KUPUJESZ W/W KOMPLET

Poszczególne składniki (komp.A i komp.B) odmierzamy WAGOWO

z zachowaniem odpowiednich proporcji  100 : 50

Odlewnicza

składnik A  0,667 kg .

składnik B 0,333 kg .

RODZAJ:

 • Bezbarwna, dwukomponentowa modyfikowana Żywica epoksydowa do zastosowań konstrukcyjnych wykończeniowych , odlewniczych . EFEKT 3D

CHARAKTERYSTYKA:

 • Niska lepkość.
 • Wysoka przezroczystość.
 • Materiał bezrozpuszczalnikowy.
 • Wysoka wytrzymałość chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwość aplikacji.
 • Uniwersalny materiał o szerokim zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE:

 • Do wykonywania posadzek Żywiczno-kwarcowych typu "zasypywanego" i "zacieranego". Spoiwo do sporządzania jastrychów epoksydowo-kwarcowych. Do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych.
 • Do odlewów
 • Szerokie zastosowanie w innych dziedzinach technicznych

DANE TECHNICZNE:

 • Komponent A - modyfikowana Żywica epoksydowa
 • Komponent B - modyfikowana amina cykloalifatyczna
 • STOSUNEK WAGOWY : 100 : 50
 • KOLOR : bezbarwny
 • GĘSTOŚĆ : 1,10 g/cm3
 • LEPKOŚĆ : 700 mPa*s
 • ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH : 100 %
 • SEDYMENTACJA : Brak
 • POT-LIFE (100g w temp. 20 °C) : 40 min
 • ROZPUSZCZALNIK MYJĄCY : aceton
 • SKŁADOWANIE:
 • Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem

WARUNKI BHP:

 • Żywica   należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

 • Natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen

PROSZĘ WYBRAĆ KOLOR GRATIS

Dostępne barwniki Transparentne , pełne , perłowe , fluorescencyjne ,

Interferencyjne

kolory transparentne

 • Niebieski
 • Zielony
 • Fioletowy
 • Żółty
 • Turkusowy
 • Fioletowy

APLIKACJA

WARUNKI:

TEMPERATURA OTOCZENIA min.10 C MAX 30 C

TEMPERATURA PODŁOŻA min. 10 MAX 30 C

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 75%

MIESZANIE:

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 15 C.

Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem

wolnoobrotowym przez około 3 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok

300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 2 min.

Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać

wymieszanego materiału w opakowaniu.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10 C 40 – 45 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20 C 20 – 25 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30 C 10 – 15 min.

DANE TECHNICZNE

GĘSTOŚĆ Komponent A - 1,14 kg/dm3 (+25 C)

GĘSTOŚĆ Komponent B - 1,07 kg/dm3 (+25 C)

GĘSTOŚĆ Komponent A + B - 1,08 kg/dm3 (+25 C)

CZAS WYPŁYWU A + B - 30 s (kubek Forda 8 mm +25 C)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać  w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem –12 miesięcy.

W wypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji materiał należy ogrzać do temperatury 40 C.

i poczekać do całkowitego ustąpienia zjawiska.

Zaistniała sytuacja nie wpływu na  techniczne materiału.

 • NA INNYCH AUKCJACH BARWNIKI PERŁOWE
 • PR 1 IF    interferencyjny fioletowy
 • PR 1 IN   interferencyjny niebieski
 • PR 1 IZ   interferencyjny zielony
 • PR 2 Zj   złoty jasny
 • PR 3 Zc  złoty ciemny
 • PR 4 B    brąz
 • PR 5 Cm czerwony- miedziany
 • PR 6 N    niebieski
 • PR 7 F    fioletowy
 • PR 8 Z    zielony
 • PR 9 S    srebrny
 • PR  10    silver czarny

W CELU USTALENIA KOSZTÓW WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY.

2019 © poleur.com·Main page·User Agreement