Main page

Kurs na żurawie wieżowe, dekarskie operator

(8201931078)
End Sun Jun 23 2019 05:57:34 GMT+0000 (UTC)

IMS-Zurawie
rating: 0Kurs na żurawie wieżowe, dekarskie – uprawnienia na operatora we Wrocławiu

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora budowlanych maszyn tego typu w kat. IŻ – UDT wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– ukończone 18 rok życia,

– przynajmniej wykształcenie podstawowe

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator.

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi maszyn tego typu w kat. IŻ.

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia:

– wiadomości o dozorze technicznym,

– wiadomości ogólne,

– budowa maszyn tego typu,

– typy maszyn: stacjonarne, szybko montujące, sterowane bezprzewodowo,

– zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne,

– obowiązki operatorów,

– bezpieczeństwo i higiena pracy,

– zajęcia praktyczne.

Instruktorzy posiadają stosowne kwalifikacje, wiedzę teoretyczną, a także duże doświadczenie praktyczne.

Nasi instruktorzy posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów, nadane przez Urząd Dozoru technicznego.

Każda osoba będąca uczestnikiem zajęć otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. Znajdują się w nich wszystkie niezbędne informacje.

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z zajęć praktycznych i teoretycznych.

Zarówno szkolenie, jak i późniejszy egzamin przeprowadzane są w szybkim terminie.

Mogą się odbywać również w weekendy.

Nasza firma podejmuje się również wszelkich formalności, które wiążą się z organizacją egzaminu przed UDT.

Cena kursu: 2500 zł netto  + 160,18 zł egzamin UDT.

Kontakt

IMS - International Machinery Stock

ul. Rogowska 9

54-440 Wrocław

tel. +48 71 715 61 03

fax: +48 71 715 61 05

2019 © poleur.com·Main page·User Agreement